Home
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over het gebruik van de website en de inbedding van Reizen in de Tijd in (cultuur)onderwijs.

Staat je vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Hoe kan ik meedoen met mijn school?

  Uiteraard ben je als leerkracht vrij om te kiezen wat het beste bij jouw school past.

  De meest uitgebreide vorm is Reizen in de Tijd opnemen in de jaarplanning van de school voor groep 1 t/m 8. Per jaargroep kijk je dan als leerkracht waar het thema van Reizen in de Tijd het beste past in het jaarprogramma. In groep 1 kan dit bijvoorbeeld in oktober zijn, voor groep 7 kan dit heel goed in maart vallen.

 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten aan het gebruik van de website. De school betaalt alleen voor het afnemen van een bezoekles van een aanbieder. Deze betaling is lokaal georganiseerd; via het Coördinatiepunt Cultuureducatie in het werkgebied van de school of direct tussen de school en de aanbieder.

 • Is Reizen in de Tijd lesstof vervangend?

  Per thema staat beschreven wat de les- en kerndoelen zijn. Indien mogelijk staat per thema aangegeven welke tijdvakken en canonvensters passen bij het thema. Je kunt kijken waar de thema’s van Reizen in de Tijd aansluiten op het jaarprogramma van jouw klas.

  Ook de bezoeklessen zijn waar mogelijk aangeduid met een tijdvak, daardoor kun je nog beter aansluiting vinden bij de lesmethodes die je gebruikt. Voor de hand ligt je geschiedenismethode maar er zijn ook lessen die aansluiten bij aardrijkskunde, natuur,  techniek en kunstzinnige oriëntatie.

  Daar waar mogelijk zijn de bezoeklessen aangeduid met een onderwerp, handig wanneer je onderwijs thematisch is ingericht.

 • Ik geef les aan een combinatieklas, kan ik Reizen in de Tijd dan gebruiken?

  Heb je een combinatieklas van twee opeenvolgende leerjaren, bijvoorbeeld een groep 5 en 6, dan is het mogelijk om het ene schooljaar het thema voor groep 5 te doen en het volgende schooljaar het thema voor groep 6. Combinatieklassen over meer dan twee leerjaren of niet opeenvolgende leerjaren (groep 3, 4 en 5 bij elkaar of 2 en 7 bij elkaar) liggen te ver uit elkaar om met de hele groep het thema te volgen. Opsplitsen van de groep is dan de beste oplossing.

 • Hoe kan ik de opdrachten die leerlingen maken het beste bewaren?

  Alle opdrachten die leerlingen maken, werkbladen en tekeningen kunnen bewaard worden. Ook foto's van bezoeklessen zijn een mooie herinnering. Als een leerling acht jaar lang Reizen in de Tijd heeft gedaan, levert dat een mooi cultureel overzicht op; een eigen tijdlijn. 

  Waar of hoe de leerling de opdrachten opslaat, is een keuze van de school. Dit kan bijvoorbeeld in een eigen map op de computer waarop de leerling aan het werk is. Deze manier van bewaren is offline. Het is ook mogelijk om opdrachten online op te slaan in een digitaal portfolio.

  Een voorbeeld van een online digitaal leerling portfolio dat goed te combineren is met het opslaan van de opdrachten van Reizen in de Tijd is Schoolfolio. De keuze voor een portfolio is een keuze van de school. Het raakt aan de schoolvisie, hoeft zich niet te beperken tot cultuureducatie, maar kan ook voor de andere vakken worden ingezet.

  Cultuur Oost (voor Gelderland), Cultuurkwadraat (voor Zeeland) of het lokale/regionale Coördinatiepunt Cultuureducatie in de omgeving van je school kan je hierover adviseren.

 • Is er een cursus over erfgoed voor leerkrachten?

  Ja, CultuurCollege, het scholingshuis van Erfgoed Gelderland en CultuurOost, biedt drie teamcursussen aan over erfgoededucatie in het primair onderwijs. Deze cursussen komen voort uit vraag van scholen over het gebruiken van Reizen in de Tijd en erfgoededucatie in hun onderwijs:

 • Hoe kan ik als museum of andere erfgoedinstelling meedoen met Reizen in de Tijd?

  Ontvang je op je erfgoedlocatie schoolgroepen of geef je gastlessen op school over erfgoed, kunst of natuur en heb je interesse in het aanbieden van een bezoekles binnen Reizen in de Tijd? Dat kan! Aan het aanbieden van een bezoekles zijn geen kosten verbonden. Wel gaan we graag met je in gesprek over hoe jouw bezoekles past bij één van de thema’s van Reizen in de Tijd en op welke wijze leerlingen tot leren komen. Neem contact op.

 • Hoe is Reizen in de Tijd opgebouwd?

  Digitale reis

  Door de schooljaren heen maken de leerlingen een reis door de tijd. Dit gaan ze doen door activiteiten met de klas die leerkracht en leerlingen worden aangeboden op deze website. Op de website is al het materiaal te vinden die de leerlingen nodig hebben om deze reis te maken: het is de virtuele gereedschapskist voor leerlingen en leerkrachten. Er zijn opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, presentaties, en handleidingen en spellen te vinden. Deze spellen dienen als toevoeging om het thema te onderzoeken.

  Praktisch

  In elk leerjaar doen de leerlingen 1 of 2 thema’s. Elk thema bestaat uit activiteiten met de klas. Daarbij is een bezoekles die bestaat uit een bezoek aan een instelling of waarin een deskundige in de klas komt; de leerlingen zien en ervaren het erfgoed in het echt. Deze bezoekles sluit nauw aan op het thema dat in de activiteiten met de klas aan bod komt.

  Zelf

  De erfgoededucatie in Reizen in de Tijd is een onderdeel van cultuuronderwijs op de scholen en gaat uit van een vakoverstijgende en interactieve benadering waarin plaats is voor diverse werkvormen – ieder mens leert immers anders. (Zie hiervoor ook het document Uitgangspunten RidT)

  In de lessen is er gericht aandacht voor de vaardigheden die een kind in de 21ste eeuw nodig heeft (21ste century skills). 

  De leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag en worden uitgedaagd om zelf met antwoorden te komen. Richtvragen om tot die antwoorden te komen zijn: Wat zie (voel, hoor of proef) je? Wat doet dit met je? Waar doet dit je aan denken? En wat betekent dit voor jou en voor anderen? 

  Tijdvakken

  Vanaf groep 5 hebben de lessen een relatie met de tijdvakken en de canon (http://www.entoen.nu/) Onderwerpen of tijdvakken die in de geschiedenismethoden worden behandeld, krijgen een plek in de leerlijn. De leerlingen ontdekken in Reizen in de Tijd het lokale verhaal dat aansluit bij het landelijke thema. 

 • Hoe sluit Reizen in de Tijd aan op cultuuronderwijs?

  Cultuur vormt onze identiteit, onze persoonlijke en onze collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we voortbrengen of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap, een monument of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden. Cultuuronderwijs geeft leerlingen die handvatten om de betekenis van kunst en cultureel erfgoed te ontdekken en te ervaren. Door het zelf te doen, door het te onderzoeken en achter de dingen te leren kijken. 

  In Reizen in de Tijd is erfgoedonderwijs de drager. Welk verleden bepaalt ons heden, hoe doet het dat, en wat vinden wij daarvan? Wat doen wij met ons verleden? Wat kunnen en willen we er nog mee?

 • Waar kan ik meer informatie vinden over Reizen in de Tijd en de twee rode draden?

  Reizen in de Tijd heeft twee rode draden: 'Wie ben ik?' en 'Wie wat bewaart'. Op deze pagina staat meer informatie over de twee rode draden: de leerlijn in twee rode draden.

reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen