Home
Aan de slag
Reizen in de Tijd in de klas

Je gaat beginnen met Reizen in de Tijd! 

Hoe werkt deze site? Met deze leerlijn kun je de omgeving van de school beter leren kennen, ook kunnen de leerlingen zichzelf beter leren kennen. Reizen in de Tijd heeft twee rode draden: 'Wie ben ik?' en 'Wie wat bewaart'. Over acht schooljaren zijn elf thema's verdeeld. Die thema's gaan over erfgoed en cultuur. Elk leerjaar heeft een of twee thema's. Ieder thema bestaat uit een aantal activiteiten: 

  • Lessen in de klas: onder het thema van jouw klas staan kant en klare lessen, inclusief werkbladen en benodigdheden. 
  • Een bezoekles: een expert komt in de klas of je gaat er met de klas op uit. Je kunt een interactieve les verwachten die past bij het thema. 
  • Games: leerlingen spelen zelf achter de computer een spel dat past bij het thema en de lessen op de site. 
  • Tips: zoals extra activiteiten om de les uit te bouwen en achtergrondartikelen.

Je kunt als leerkracht zelf bepalen wat je wel, niet, wanneer en in welke volgorde doet. 

Bekijk hier de introductievideo over Reizen in de Tijd:

Lesstofvervangend? 

Per thema staat beschreven wat de les- en kerndoelen zijn. Indien mogelijk staat per thema aangegeven welke tijdvakken en canonvensters passen bij het thema. Het is handig om bij de start van het schooljaar je methodes door te nemen en te kijken waar jouw thema van Reizen in de Tijd op aan sluit. Ook de bezoeklessen zijn waar mogelijk aangeduid met een tijdvak, daardoor kun je nog beter aansluiting vinden bij je methodes. Voor de hand ligt je geschiedenismethode maar er zijn ook lessen die aansluiten bij aardrijkskunde, natuur en techniek. Daar waar mogelijk zijn de bezoeklessen aangeduid met een onderwerp, handig wanneer je onderwijs thematisch is ingericht.

Combinatieklassen

Het komt regelmatig voor dat er op school wordt gewerkt met combinatieklassen. Wat betekent dat dan voor het aantal thema's per jaar? Klik hier voor een uitgebreide beschrijving en een voorbeeld. 

reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen