Home Themas Om niet te vergeten...
WO II in jouw omgeving
WO II in jouw omgeving
Om niet te vergeten... - Jaar 8

Omschrijving

Bepaalde gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden in heel Nederland plaats, zoals de bezetting en de Jodenvervolging. Niet alles gold voor het hele land: in het oosten waren veel meer onderduikers en evacuees. Op een aantal plekken in Zeeland en langs de grens met Duitsland is een harde strijd geleverd. De leerlingen onderzoeken hoe hun eigen omgeving eruitzag in de Tweede Wereldoorlog en welke gebeurtenissen er plaatsvonden.

Werkvorm en Activiteit
 • Voor de les

  Bekijk de instructiefilm van de kaartvergelijkingswebsite www.kaart.cc. Zet per tweetal de (digitale) werkbladen klaar. Let op: er zijn vijf verschillende onderwerpen, verdeel de onderwerpen evenredig over de tweetallen.

 • 10 min. Activeren voorkennis

  Kom terug op de lessen over de Tweede Wereldoorlog. Wat hebben ze onthouden? Vraag de leerlingen hoe zij denken dat de omgeving van de school er 80 jaar geleden uitzag. Welke gebouwen zouden er al gestaan hebben? En welke nog niet? Of nu niet meer? Wat weten ze over de mensen die hier woonden tijdens WOII? Kennen ze misschien nog iemand daarvan?

 • 30 min. Samenwerken

  Leerlingen maken in tweetallen (digitaal) het werkblad. Het werkblad kan ook digitaal ingevuld worden, let er wel op dat het eerst wordt opgeslagen voordat leerlingen erin gaan werken. Verdeel de vijf onderwerpen over verschillende groepjes. Per onderwerp is er een apart werkblad. Eén onderwerp komt bij meerdere groepjes terug. Alle vragen gaan over hun eigen omgeving. Bij alle opdrachten kun je huiswerk geven om het gebouw ‘in het echt’ op te zoeken. Let op: op internet is veel over de oorlog te vinden. We maken gebruik van specifieke websites over WO2. Deze websites zijn niet speciaal gebouwd voor het onderwijs. Leerlingen zoeken gericht in de opdrachten, als leerlingen ‘vrij’ gaan zoeken kan het voorkomen dat ze beelden vinden die ze als heftig kunnen ervaren.

 • 30 min. Uitwisselen

  Leerlingen hebben in tweetallen de werkbladen gemaakt. Zet nu groepjes met hetzelfde onderwerp bij elkaar. Wat hebben ze ontdekt? Wat is er verschillend? Wat is er hetzelfde? Hussel daarna alle groepjes, zodat van één onderwerp één leerling in een groepje zit. Leerlingen wisselen uit wat zij over hun onderwerp in de omgeving hebben gevonden. Zorg dat alle onderwerpen binnen een groepje aan bod komen.

 • 15 min. Nabespreken

  Welke gebeurtenissen vonden in deze omgeving plaats in de Tweede Wereldoorlog? Wie woonden in jullie buurt? Is daar misschien nog iets van te zien?

 • Na de les

  Sla de (digitale) werkbladen op.

reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen