Standbeelden
Om niet te vergeten... - Jaar 8

Omschrijving

Geschiedenis werd vroeger verteld door de machthebbers en overwinnaars. Vanaf 1960 komen meer perspectieven bij, en over sommige personen die eerst als held werden gezien, kan je nu anders denken. Leerlingen onderzoeken het ontstaan van een standbeeld, denken na over de verschillende belangen rondom een standbeeld en bedenken oplossingen voor als een standbeeld niet meer 'bij de tijd' is.

Werkvorm en Activiteit
 • Voor de les

  Lees het werkblad door. Zoek eventueel alvast standbeelden op in de buurt van jullie school. 

 • 5 min. Voorkennis activeren

  Vraag: Wie schrijft de geschiedenis? Van welke mensen hebben we – bijvoorbeeld uit de 18e eeuw – wel geschreven bronnen? Van wie niet? Als je meer informatie krijgt, verandert je beeld van de geschiedenis dan? Wie bepaalt wie er een standbeeld krijgt (of niet)? Waarom krijg je een standbeeld? Krijgen alleen helden een standbeeld? Is het dan een held voor iedereen? Krijgen schurken ook een standbeeld?

 • 30 min. Werkblad maken

  Leerlingen maken in tweetallen de opdrachten van het werkblad. De goede volgorde van opdracht 1 is: VI-I-IV-VII-III-V-II. Bij opdracht 2 kiezen leerlingen emoties bij een standbeeld. Besteed met name aandacht aan dat iedereen andere emoties bij een standbeeld kan hebben, en dat deze gedachten ook kunnen veranderen bij mensen of groepen.

 • 15 min. Nabespreken

  Bespreek samen de opdrachten na. Kom terug op de verschillende emoties en oplossingen. Wat zou het gevolg kunnen zijn van die oplossingen? Voor wie werkt het wel? Voor wie niet? Stel, je haalt het beeld van de sokkel en plaatst het naast die sokkel. Wat doet dat met de verering van die persoon?

 • Na de les

  Sla het digitale werkblad op.

Wat heb je nodig?
Werkblad: Standbeelden
reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen