Slavernij
Om niet te vergeten... - Jaar 8

Slavernij - Mensenhandel en gedwongen arbeid

De Nederlandse kolonisatoren in Azië en het Atlantische gebied handelen niet alleen in goederen maar ook in mensen. verhandelen vanaf de zeventiende eeuw mensen om te werken op plantages, in mijnen en in huishoudens. Deze slaafgemaakte mensen krijgen geen loon en moeten gedwongen werken. Dit leidt vaak tot opstanden en vluchtpogingen. Pas in 1863 verbiedt Nederland de slavernij. 

Fort Elmina 

Portugezen stichten in de vijftiende eeuw de eerste Europese kolonies gebaseerd op slavernij: in suikerplantages langs de Afrikaanse kust en later ook op grote schaal in Brazilië. Andere Europese landen nemen dit voorbeeld over. Langs de gehele Afrikaanse westkust worden forten gesticht om handel te drijven met koninkrijken in Afrika. Het belangrijkste Nederlandse fort is Elmina, in het huidige Ghana. Hier wordt gehandeld met het koninkrijk van de Ashanti en Congo Angola, dat mensen rooft of krijgsgevangen maakt in oorlogen. De Nederlandse handelaren ruilen deze mensen in Elmina voor textiel, metaal, sieraden, alcohol, buskruit en wapens. 

West-Indische Compagnie 

Tussen de vijftiende en negentiende eeuw vervoeren Europese slavenhandelaren in totaal zo’n twaalf miljoen slaven over de Atlantische Oceaan, van wie ruim 600.000 op Nederlandse schepen. Onder leiding van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau-Siegen, de gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, wordt de Republiek een steeds belangrijkere speler binnen de mensenhandel. De West-Indische Compagnie verliest in 1654 de kolonie Brazilië en daarmee een groot deel van de afzetmarkt. De WIC gaat echter door met de mensenhandel, vooral naar Engelse en Spaanse kolonies. Curaçao wordt hiervoor het knooppunt in het Caribisch gebied. De Republiek groeit zo voor korte tijd uit tot de grootste slavenhandelaar van de wereld. In Azië verhandelen Nederlanders eveneens honderdduizenden mensen. 

Na 1750 is de trans-Atlantische slavenhandel het omvangrijkst. De Nederlandse rol in de slavenhandel neemt af, maar de door slaven gemaakte producten worden belangrijker voor de economie. Rond 1770 wordt maar liefst 19 procent van de importgoederen door tot slaaf gemaakte mensen geproduceerd en bestaat ruim 5 procent van de Nederlandse economie uit slavernijgerelateerde activiteiten.  

Opstand 

Op slavernij gebaseerde samenlevingen zijn extreem ongelijk en gewelddadig. De Europese slavenhouders hebben de wet aan hun kant en passen terreur toe om met een kleine Europese, dus witte minderheid de controle te houden over een grote groep Afrikaanse en inheemse mensen in slavernij. De samenleving was opgedeeld naar ‘ras’, ‘zwart’ en ‘wit’ in in de oude termen slaaf/Afrikaans of indiaans, en blank/EuropeesEr is voortdurend klein en groot verzet. Op het Surinaamse platteland wordt zo’n 95 procent van de bevolking in slavernij gehouden. Een deel weet te vluchten naar de bossen, waar ze zich schuilhouden. Vanuit hier voeren ze langdurig strijd tegen de koloniale overheid. Deze gevluchten en hun nakomelingen krijgen vaak hulp van inheemse Amerikanen en heetten marrons. Enkele marrongroepen, zoals de Saamaka, Aluku en Okanisi, bestaan nog steeds. In 1795 vindt op Curaçao een opstand plaats onder leiding van verzetsstrijder Tula. Geïnspireerd door de idealen van de Franse Revolutie en de succesvolle slavenopstand op Saint-Domingue (het huidige Haïti en destijds een Franse kolonie) eisen meer dan duizend mensen in slavernij hun vrijheid. Na een maand slaan de Nederlandse koloniale machthebbers de opstand in hetzelfde jaar neer. Tula en verschillende medestrijders worden gemarteld en geëxecuteerd. 

Afschaffing  

Eind achttiende eeuw neemt de verontwaardiging over de slavenhandel toe. Dankzij Haïtiaanse vrijheidsstrijders schaffen Franse revolutionairen de slavernij af. De Engelsen verbieden de slavenhandel in 1808 en zetten koning Willem I in 1814 onder druk om hetzelfde te doen. . Afschaffing van de slavernij volgt pas in 1860 voor Nederlands-Indië en op 1 juli 1863 in de Atlantische kolonies. 

Jaarlijks wordt in Nederland op 1 juli met het bevrijdingsfeest Keti Koti – Surinaams voor 'Ketenen gebroken' – de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. En steeds vaker ook de Dia di lucha pa libertat: de dag van de vrijheidsstrijdopstand van Tula, 17 augustus.  

Bronnen: 

reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen