Europa
Om niet te vergeten... - Jaar 8

Ontstaan van de Europese Unie

Door de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog, wilden veel mensen hun best doen om ervoor te zorgen dat zoiets niet weer gebeurt. Twee Fransmannen, Schuman en Monnet, kwamen met een goed idee. Hun idee was dat als je ervoor zorgt dat landen handel met elkaar drijven, ze niet zo snel meer ruzie met elkaar krijgen.

Vijanden verenigen

Schuman en Monnet bedachten dat je om wapens te maken, je kolen (energie) en staal nodig hebt. Als je nu de twee oude vijanden, namelijk Duitsland en Frankrijk, afspraken laat maken over de verwerking van hun kolen en staal, dan moeten ze wel samenwerken. Zo zou er nooit meer oorlog tussen hen komen.

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Daarom werd in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. Naast Frankrijk en Duitsland wilden Nederland, België, Italië en Luxemburg ook meedoen. De EGKS zou zich bezighouden met vreedzame activiteiten en Europa helpen opbou­wen uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. De EGKS is het begin van de Europese samenwerking. Steeds meer landen wilden meedoen.

Europese Unie

Uit de EGKS komt de Europese Unie (EU) voort. Dit is een uniek economisch en politiek partnerschap van 27 landen in Europa die samen een groot deel van dit continent beslaan. In eerste instantie ging het vooral om economische samenwerking: de gedachte was dat landen die handel drijven met elkaar, van elkaar afhankelijk worden en dus niet zo snel met elkaar in conflict raken.

1 munt

De EU heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een grote eengemaakte markt met de euro als gemeenschappelijke munt. Het begon als een economische project maar is uitgegroeid tot een organisatie die zich bezighoudt met alle beleidsterreinen, zoals landbouw, energie, voedselproductie en milieu.

Grenzen open

De EU zorgt al meer dan vijftig jaar voor vrede (en heeft zelfs de Nobelprijs voor Vrede ontvangen), stabiliteit en voorspoed. Zij heeft ook meer welvaart gebracht en een gemeenschappelijke Europese munt ingevoerd. Dankzij de afschaffing van de grenscontroles tussen de EU-landen kunnen mensen vrij reizen door bijna heel Europa. En het is nu ook veel makkelijker om elders in Europa te gaan wonen en werken.

Rechtstaat

De EU is gebaseerd op de rechtsstaat. Besluiten komen democratisch tot stand en de burgers uit alle lidstaten beslissen mee. De EU heeft bindende afspraken gemaakt over waar de EU voor staat. Een van de belangrijkste daarvan is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten. Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten zijn pijlers onder de EU. In het Verdrag van Lissabon in 2009 zijn deze principes in één document verankerd: het Handvest van de grondrechten. De instellingen van de EU zijn wettelijk verplicht om zich aan deze grondrechten te houden. Dat geldt ook voor de EU-regeringen bij de toepassing van de EU-wetgeving.

Bronnen:

www.europa.eu

reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen