Bouwland
Mijn huis staat in... - Jaar 7

Omschrijving

De omgeving waarin mensen leven is van groot belang voor werk en wonen. Wat is er mogelijk in de omgeving van de leerlingen en hoe houden ze die omgeving vruchtbaar in de toekomst? 

De leerlingen onderbouwen hoe hun eigen omgeving is vormgegeven door mensen. Ze geven vorm aan hun eigen wensen en ideeën over hun eigen omgeving. En ze werken planmatig samen aan een creatief, duurzaam landschapsontwerp.

Werkvorm en Activiteit
 • Voor de les

  (Digitaal) klaarzetten van het werkblad Ontwerpers aan het werk. Verdeel de klas in viertallen, ieder groepje maakt een ontwerpplan. 

 • 10 min. Kringgesprek 1

  Bespreek kort de vorige activiteit: de invloed van de omgeving op mensen is groot. Andersom veranderen mensen het landschap. Wat is door mensen aangepast in het landschap? Mensen hebben nagedacht waarom de dingen op die plek moeten staan. Dat heb je ook gezien in de vorige activiteit: een fabriek is goed bereikbaar langs het water of langs de snelweg; in waterrijk gebied zijn gebouwen vaak op een terp of andere verhoging gebouwd.

  Hoe grijpen mensen in op het landschap en de natuur? Bijvoorbeeld: rivieren verleggen; kanalen graven; parken aanleggen. Hoe gaat dat in natuurgebieden? Bijvoorbeeld: waar mag je lopen; welke dieren/planten. Overal in Nederland bepalen mensen voor een belangrijk deel hoe het landschap eruit ziet én hoe/of de mensen het landschap gebruiken op een duurzame manier.

  Bespreek op welke manier de leerlingen van het landschap gebruikmaken: Met wie delen zij de ruimte om zich heen? Op welke plekken in hun eigen omgeving komen ze graag? Zijn dat plekken waar ze recreëren, wandelen, fietsen, wonen? Hoe belangrijk vinden ze het dat hun omgeving praktisch, mooi, schoon en veilig is? Is het belangrijk om zuinig met je eigen leefomgeving om te gaan? En hoe doe je dat? 

 • 60 min. Zelfstandig werken

  Hoe zouden de leerlingen zelf hun eigen omgeving inrichten? Laat op het digibord als voorbeeld de ontwerpen van een landschapsarchitect en stedenbouwkundige zien: Ontwerpers aan het werk. Vertel ze dat dit ontwerpen zijn van een wijk en van een speelplein. De leerlingen gaan in viertallen hun omgeving ontwerpen. Aandachtspunten:

  1. Werken: industrie; dienstverlening; landbouw; infrastructuur (wegen, spoor, water); duurzaamheid?
  2. Wonen: wie heeft waar behoefte aan bij een woning?
  3. Spelen: voor kinderen; jongeren; volwassenen?
  4. Natuur: delen met plant en dier; apart of samen? 

  Bespreek per groepje hoe en of ze met alle functies rekening hebben gehouden. Op welke manier geven ze hun plan vorm? De voorbeelden van professionals kunnen dienen als inspiratiebron. 

 • 20 min. Kringgesprek 2

  Bespreek de plannen en ontwerpen. Komt het plan ook in het ontwerp naar voren? Op welk manier hebben de 4 functies vorm gekregen? Is er één functie belangrijker dan andere? Hoe verschillen de ontwerpen van de verschillende groepjes? Wat vinden de leerlingen belangrijk in hun eigen omgeving? Hoe zie je dat terug in het ontwerp?

Wat heb je nodig?
Ontwerpers aan het werk
Groot tekenpapier (A0 of A1)
Tekenmaterialen
Computers met internetaansluiting
reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen