Home Themas Kunstschatten
Mijn eigen schat
Mijn eigen schat
Kunstschatten - Jaar 7

Omschrijving

Iedereen heeft wel iets wat hij/zij ontzettend bijzonder vindt. In deze les tonen leerlingen elkaar een kunstwerk dat veel voor hen betekent.

De leerlingen denken na over wat kunst waard is en wat de verschillende betekenissen van waarde zijn. Ze laten iets zien wat voor hun waarde heeft.

Werkvorm en Activiteit
 • Voor de les

  Vraag van tevoren aan de leerlingen of ze een kunstwerk (beeldend, muziek, boek, film, etc.) mee willen nemen dat zij zelf heel mooi vinden. Geef iedere leerling het werkblad Mijn eigen schat. Zorg voor een tafel en een wandfries (waarop ze de meegenomen werken kunnen tentoonstellen). Bekijk van te voren de canonvensters Rembrandt en Vincent van Gogh.

 • 10 min. Kringgesprek

  Leerlingen zetten de meegenomen schat voor zich neer. Inventariseer wat de leerlingen hebben meegenomen.

 • 10 min. Zelfstandig werken

  Leerlingen werken individueel aan het werkblad.

 • 20 min. Kringgesprek

  Reflecteer op het werkblad: Als deze schat een spiegel is van jezelf, wat zegt het dan over jezelf? Wat is een kunstwerk waard? Het gaat er bij dit gesprek om dat leerlingen zelf hun mening leren formuleren en beargumenteren. Ieder antwoord is goed.

  Het woord ‘waarde’ is een breed begrip: geld; persoonlijke betekenis; sentimentele waarde etc. Ook kan een kunstwerk veel waard zijn omdat het knap is gemaakt of er goed over is nagedacht. Maar wat als iemand anders deze kunstwerken goed kan namaken? Hoeveel is het dan waard?

  Kunst kan voor een grote groep mensen iets waard zijn. Bijvoorbeeld de schilderijen van Rembrandt of Van Gogh. De kunstwerken leren ons hoe de mensen toen leefden, dat vinden sommige mensen waardevol. Ook zijn er Nederlanders trots op de kunst van Hollandse meesters omdat het uit hun land komt, is deze kunst tegenwoordig veel geld waard en zijn er mensen die dure kunstwerken waardevol vinden omdat ze daarmee aan anderen tonen dat ze zelf veel geld hebben.

 • 15 min. Tentoonstelling maken

  Richt een tentoonstelling in met de kunstschatten. Hoe kunnen we een ordening maken? Zijn er criteria te geven waarom het een bij het ander hoort? Bijvoorbeeld: het medium (boek, schilderij, muziek); het onderwerp (spullen, dieren, mensen); de emotie die het oproept; beeldkenmerken als vorm of kleur. Besluit samen op welke manier jullie een logische tentoonstelling maken. De kaartjes die de leerlingen hebben gemaakt van het werkblad leggen ze bij hun schat neer. Tip! Laat andere leerlingen van de school of ouders de tentoonstelling zien.

Wat heb je nodig?
Werkblad Mijn eigen schat
Computers met internetaansluiting
reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen