Home Kunstschatten
Extra activiteiten
Extra activiteiten
Kunstschatten - Jaar 7

Hier vind je aanvullende activiteiten, passend bij de lessen van dit thema. 

Filosoferen

In lessen van dit thema gaat het om de mening van leerlingen. Doel is dat ze zelf hun mening formuleren en die leren beargumenteren. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
De rol van de leerkracht is die van gespreksleider. Vat het gegeven antwoord samen zonder te sturen door een eigen mening te geven. Laat de inhoud van het gesprek zoveel mogelijk bij de leerlingen. Laat ze reageren op elkaar zodat er een dialoog ontstaat. Vraag door wanneer een antwoord van een leerling niet duidelijk is. 
Wat bedoel je er precies mee? Waarom denk je er zo over? Kan een ander het anders zien?

Spreek met elkaar de spelregels af:

  • Denk eerst na voordat je antwoord geeft;
  • Alle antwoorden zijn goed;
  • Het is belangrijk om te luisteren naar elkaar;
  • Laat elkaar uitspreken;
  • Begin een zin met: Ik denk dat...

Werken met de canon van Nederland

Op entoen.nu zijn de canons Rembrandt en Vincent van Gogh te bekijken. Ook zijn hierop afleveringen van het Klokhuis te zien over de kunstenaars.
Bekijk deze samen. Deel vervolgens de klas in groepjes en vraag de leerlingen uit te zoeken:

  • Waarom komen deze kunstenaars in de canon van Nederland voor?
  • Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen in hun leven?
  • Wat maakt dat de schilderijen van beide kunstenaars zoveel waard zijn?
  • Was dat tijdens het leven al?
reizenindetijd.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. De data uit Google Analytics delen we niet met derden. De data uit Google Analytics bewaren we drie jaar. Klik rechts op accepteren of lees de privacyverklaring van Erfgoed Gelderland die ook van toepassing is op deze website.
Accepteren
Cookie instellingen