GROEP 7 Mijn huis staat in…

Woon je op een fijne plek? Welke mogelijkheden gaf een omgeving aan mensen van vroeger? Leerlingen zoeken uit welke invloed hun omgeving heeft op het leven van de mensen die er wonen en gewoond hebben.
Lesdoelen

Lesdoelen van dit thema

Kerndoelen

Kerndoelen passend bij dit thema

Tijdvakken

Tijdvakken aansluitend bij dit thema

Canon

Canonvensters bij dit thema

Activiteiten met de klas

Op bezoek
Hier zie je welke lessen bij dit thema horen.
Plan bezoek