GROEP 7 Kunstschatten

Wat betekent kunst voor jou? Wat vinden je bijzonder en wat wil je bewaren? Leerlingen nemen iets mee wat ze zelf mooi vinden: muziek, verhaal, schilderij, beeld etc. Ze filosoferen over de waarde van kunst voor hen persoonlijk en over wat het voor anderen kan betekenen.
Lesdoelen

Lesdoelen van dit thema

Kerndoelen

Kerndoelen passend bij dit thema

Tijdvakken

Tijdvakken aansluitend bij dit thema

Canon

Canonvensters bij dit thema

Activiteiten met de klas

Op bezoek
Hier zie je welke lessen bij dit thema horen.
Plan bezoek